Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
80000
Mô tả vật lý :
316tr. ; 21cm
Gáy sách :
801 / L600L
Lượt lưu thông :
0
LDR01291cam a2200241 a 4500
0018648
00520171128101047.0
008171128b |||||||| ||||||||||||||
020##|c80000 |d1b
0410#|avie
08214|a801 |bL600L |214
1001#|aTrần Hoài Anh
24510|a&"Lý luận - Phê bình - Bình luận Văn học : |bChuyên luận / |cVũ Tiến Quỳnh
260##|aH. : |bPhụ nữ , |c1999
300##|a316tr. ; |c21cm
520##|aNghiên cứu, lý luận phê bình văn học ở đô thị miền Nam trước 1975: những tiều đề lịch sử xã hội và văn hoá của lý luận, phê bình văn học ở đô thị miền Nam. Đặc điểm lý luận, phê bình văn học ở miền Nam. Quan hệ giữa sáng tác với lý luận, phê bình. Nhà văn, tác phẩm, thể loại văn học. Khuynh hướng phê bình văn học
650#7|aLí luận văn học |2Bộ TK TVQG
650#7|aPhê bình văn học |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn học hiện đại |2Bộ TK TVQG
650#7|aNghiên cứu văn học |2Bộ TK TVQG
651#7|aViệt Nam |2Bộ TK TVQG
651#7|aMiền Nam |2Bộ TK TVQG
852##|bTVNH.KM |jMN.003100 |tMN.003100

Tóm tắt

13% progress

Nghiên cứu, lý luận phê bình văn học ở đô thị miền Nam trước 1975: những tiều đề lịch sử xã hội và văn hoá của lý luận, phê bình văn học ở đô thị miền Nam. Đặc điểm lý luận, phê bình văn học ở miền Nam. Quan hệ giữa sáng tác với lý luận, phê bình. Nhà văn, tác phẩm, thể loại văn học. Khuynh hướng phê bình văn học ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.003100 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1