Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksbooks-detail

Search
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
161tr. ; 19cm
Gáy sách :
32(V) / D305B
Lượt lưu thông :
0
LDR00470cam a2200133 a 4500
0018836
00520180102143124.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
0410#|avie
0820#|a32(V) |bD305B
24500|a&"Diễn biến hòa bình&" và cuộc đấu tranh chống&"diễn biến hòa bình&" ở Việt Nam : |bSách tham khảo
260##|aH : |bQuân đội Nhân dân , |c2005
300##|a161tr. ; |c19cm
852##|bTVNH.KM |jMN.003698 |tMN.003698

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.003698 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1