Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
150
Mô tả vật lý :
277tr. : ảnh ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
895.922 13 / CH500T
Lượt lưu thông :
0
LDR00740cam a2200181 a 4500
00110042
00520180710095032.0
008180710b |||||||| ||||||||||||||
020##|c150 |d1b
0410#|avie
0820#|a895.922 13 |bCH500T
1000#|aHà Minh Đức
24500|aChủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc / |cHà Minh Đức
260##|aH. : |bKhoa học Xã hội , |c1979
300##|a277tr. : |bảnh ; |c19cm
520##|aNghiên cứu về thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung và giá trị nghệ thuật của thơ Hồ chủ tịch, những bài thơ tiêu biểu của Người...
653##|aHồ Chí Minh
852##|bTV.KD |jDV.001746 |tDV.001746

Tóm tắt

13% progress

Nghiên cứu về thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung và giá trị nghệ thuật của thơ Hồ chủ tịch, những bài thơ tiêu biểu của Người... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001746 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau