Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
8000
Mô tả vật lý :
215tr. ; 19cm
Gáy sách :
895.922 34 / B308TH
Lượt lưu thông :
0
LDR00575cam a2200205 a 4500
00110315
00520180807152026.0
008180807b |||||||| ||||||||||||||
020##|c8000 |d1b
0410#|avie
0820#|a895.922 34 |bB308TH
1000#|aÔng Văn Tùng
24500|aBiệt thự phù du : |bTiểu thuyết / |cÔng Văn Tùng
260##|aH. : |bLao động , |c1991
300##|a215tr. ; |c19cm
650#0|aTiểu thuyết
650#0|aVăn học Việt Nam
852##|bTV.KD |jDV.002103 |tDV.002103
9200#|aVV99
9200#|a2.103

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.002103 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau