Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
9500
Mô tả vật lý :
174tr ; 21cm
Gáy sách :
4(N523)(07) / B454M
Lượt lưu thông :
0
LDR01695cam a2200313 a 4500
00110416
00520161122215428.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9500 |d3b
041##|avie
084##|a4(N523)(07) |bB454M
100##|aNguyễn Đức Hùng
245##|a45 đề thi tiếng Anh |bLuyện thi tốt nghiệp trung học cơ sở |cNguyễn Đức Hùng, Phan Văn Tuyền, Nguyễn Tân
260##|aCà Mau. |bNxb. Mũi Cà Mau. |c2001
300##|a174tr. |c21cm
520##|aGiới thiệu 45 đề thi tiếng Anh, gồm 20 đề khảo sát soạn theo nội dung của từng đơn vị bài học của English 9 và 25 đề tổng hợp soạn theo dạng đề thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Cấu trúc đề thi kiểm tra kiến thức Anh ngữ các phần : Từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, kết cấu câu, cách đặc câu và biến đổi câu trong tiếng Anh, Cách sử dụng thì trong tiếng Anh, dịch từ trạng thái sao cho phù hợp với ngữ cảnh và tình huống trong quá trình học Anh ngữ và làm bài thi cũng như các kỹ năng đọc và viết
653##|aNgôn ngữ
653##|aGiáo trình
653##|aThi cử
653##|aAnh văn
653##|aTrung học cơ sở
653##|aTiếng Anh
653##|aGiáo dục
700##|aNguyễn Đức Hùng |eTác giả
700##|aPhan Văn Tuyền
700##|aNguyễn Tân
852##|bThư viện |jDV.014127
852##|bKho đọc |jDV.014127,DV.017154
852##|bKho mượn |jMV.033313

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 45 đề thi tiếng Anh, gồm 20 đề khảo sát soạn theo nội dung của từng đơn vị bài học của English 9 và 25 đề tổng hợp soạn theo dạng đề thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Cấu trúc đề thi kiểm tra kiến thức Anh ngữ các phần : Từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, kết cấu câu, cách đặc câu và biến đổi câu trong tiếng Anh, Cách sử dụng thì trong tiếng Anh, dịch từ trạng thái sao cho phù hợp với ngữ cảnh và tình huống trong quá trình học Anh ngữ và làm bài thi cũng như các kỹ năng đọc và viết ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.033313 Sẵn có Kho mượn
DV.017154 Sẵn có Kho đọc
DV.014127 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau