Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
104000
Mô tả vật lý :
914tr ; 22cm
Gáy sách :
9(T)(092) / M458T
Lượt lưu thông :
0
LDR01231cam a2200313 a 4500
00111041
00520161122220729.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c104000 |d1b
041##|avie
084##|a9(T)(092) |bM458T
100##|aTaranốp, P.S.
245##|a106=Một trăm linh sáu nhà thông thái |bCuộc đời. Số phận. Học thuyết. Tư tưởng |cP.S. Taranốp ; Dịch và hiệu đính: Đỗ Minh Hợp
260##|aH. |bChính trị Quốc gia |c2000
300##|a914tr. |c22cm
500##|aThư mục: tr. 890 - 910
520##|aGiới thiệu cuộc đời, số phận, học thuyết của 106 nhà thông thái thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới như Solômông, Khổng Tử, Hêraolit, Bantơ, Talét v.v...
653##|aNhân vật lịch sử
653##|aThế giới
653##|aDanh nhân
700##|aTaranốp, P.S. |eTác giả
700##|aĐỗ Minh Hợp |eTác giả
852##|a390
852##|bThư viện |jDV.014800
852##|bKho đọc |jDV.014800
920##|acVV00.6149
920##|aVL2004 |acVV00.6150
920##|a14.800
930##|a123618

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu cuộc đời, số phận, học thuyết của 106 nhà thông thái thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới như Solômông, Khổng Tử, Hêraolit, Bantơ, Talét v.v... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.014800 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau