Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
427tr ; 19cm
Gáy sách :
N(414).3 / M558S
Lượt lưu thông :
2
LDR00804cam a2200241 a 4500
00111900
00520161122222746.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d2b
041##|avie
084##|aN(414).3 |bM558S
100##|aLý Ngọc Khiết
245##|a16 hoàng hậu Trung Quốc (Nữ bá chủ, nữ hào kiệt, nữ hoàng đế) |cLý Ngọc Khiết chủ biên; Nguyễn Đức Sâm dịch
260##|aH. |bVăn học |c2002
300##|a427tr. |c19cm
700##|aLý Ngọc Khiết |eTác giả
700##|aNguyễn Đức Sâm |eDịch
852##|bThư viện |jDV.014526
852##|bKho mượn |jMV.033614
852##|bKho đọc |jDV.014526
920##|aVV2003
920##|a14.526 |abVV2003
920##|ab33.613-14

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.033614 Sẵn có Kho mượn
DV.014526 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau