Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
278tr : ảnh ; 19cm
Gáy sách :
3K5H6 / CH500T
Lượt lưu thông :
0
LDR01198cam a2200313 a 4500
0011283
00520161122184210.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
041##|avie
084##|a3K5H6 |bCH500T
100##|aHà Minh Đức
245##|aChủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc |cHà Minh Đức
260##|aH. |bKhoa học xã hội |c1979
300##|a278tr : ảnh |c19cm
520##|aNghiên cứu nội dung và nghệ thuật trong thơ Bác: thơ bác và quan niệm cách mạng của bác Hồ về thơ. Tính Đảng Cộng sản và chủ nghĩa hiện thực xã hội. Tình cảm thiên nhiên. Một số vấn đề về nghệ thuật sáng tạo trong thơ Bác
653##|aTính đảng
653##|aVăn học hiện đại
653##|aViệt nam
653##|aNghiên cứu văn học
653##|aHồ Chí Minh
653##|aThơ
700##|aHà Minh Đức |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.008358
852##|bKho đọc |jDV.008358
920##|ac944
920##|aVV2005 |ac79
920##|a8.358
930##|a46964

Tóm tắt

13% progress

Nghiên cứu nội dung và nghệ thuật trong thơ Bác: thơ bác và quan niệm cách mạng của bác Hồ về thơ. Tính Đảng Cộng sản và chủ nghĩa hiện thực xã hội. Tình cảm thiên nhiên. Một số vấn đề về nghệ thuật sáng tạo trong thơ Bác ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.008358 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau