Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
32.000
Mô tả vật lý :
642tr. ; 19cm
Gáy sách :
001(N) / M558NH
Lượt lưu thông :
0
LDR01203cam a2200253 a 4500
00113297
00520161207151717.0
008161207b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c32.000
0411#|avie
0842#|a001(N) |bM558NH
1001#|aVũ Bội Tuyền
24500|a10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới / |cVũ Bội Tuyền biên soạn
2601#|aH. : |bThanh niên , |c2000
3002#|a642tr. ; |c19cm
5201#|aSách giới thiệu các cuộc thám hiểm của 10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới:Maccô PôLô, Địa Dơ, Crixtốp côlômbô, Vatcô đờ Gama,Phecnăng Magienlăng, Luiăngtoan Bugenvin, Davit living ston, S.Baker,William becbe, Roan Amundsen. những đóng góp của họ trong các cuộc phát kiến địa lý và trong sự phát triển nền văn minh nhân loại.
6531#|aKhoa học
6531#|aThám hiểm
6531#|aĐịa lý
6531#|aPhát kiến địa lý
7001#|aVũ Bội Tuyền |eTác giả
852##|bTV.KM |jMV.029995 |tMV.029995
852##|bTV.KM |jMV.029994 |tMV.029994
852##|bTV.KD |jDV.012186 |tDV.012186

Tóm tắt

13% progress

Sách giới thiệu các cuộc thám hiểm của 10 nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới:Maccô PôLô, Địa Dơ, Crixtốp côlômbô, Vatcô đờ Gama,Phecnăng Magienlăng, Luiăngtoan Bugenvin, Davit living ston, S.Baker,William becbe, Roan Amundsen. những đóng góp của họ trong các cuộc phát kiến địa lý và trong sự phát triển nền văn minh nhân loại. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.029995 Sẵn có Kho mượn
MV.029994 Sẵn có Kho mượn
DV.012186 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau