Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
60000đ
Mô tả vật lý :
548tr., 7tr. ảnh ; 21cm
Gáy sách :
9(V)(092)355(V)(09) / S111M
Lượt lưu thông :
0
LDR01560cam a2200373 a 4500
00115171
00520161122234218.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000đ |d5b
041##|avie
084##|a9(V)(092)
084##|a355(V)(09) |bS111M
245#0|a60 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng |cB.s.: Phạm Gia Đức, Lê Hải Triều, Nguyễn Vĩnh Thắng..
260##|aH. |bQuân đội nhân dân |c2004
300##|a548tr., 7tr. ảnh |c21cm
520##|aNêu lên tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân, đồng thời khái quát những nét lớn, sự kiện chính qua các chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam
653##|aTư tưởng Hồ Chí Minh
653##|aViệt Nam
653##|aQuân đội nhân dân
653##|aLịch sử
653##|aLực lượng vũ trang
700##|aPhạm Gia Đức |eBiên soạn
700##|aNguyễn Mạnh Hưởng |eBiên soạn
700##|aTrần Văn Quang |eBIên soạn
700##|aNguyễn Vĩnh Thắng |eBiên soạn
700##|aLê Hải Triều |eBiên soạn
852##|bThư viện |jDV.016652
852##|bKho đọc |jDV.016652
852##|bKho mượn |jMV.036219
920##|aVV2005
920##|a16.652
920##|a16.705 |abVV2005
920##|ab36.219-20
920##|ab36.283-84

Tóm tắt

13% progress

Nêu lên tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân, đồng thời khái quát những nét lớn, sự kiện chính qua các chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.036283 Sẵn có Kho mượn
MV.036226 Sẵn có Kho mượn
MV.036284 Sẵn có Kho mượn
MV.036219 Sẵn có Kho mượn
DV.016652 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau