Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
34000
Mô tả vật lý :
148tr ; 27cm
Từ khóa :
Gáy sách :
782.42 / B103C
Lượt lưu thông :
2
LDR00587cam a2200217 a 4500
00116110
00520161123000332.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c34000 |d5b
041##|avie
082##|a782.42 |bB103C
245##|aBài ca Trường Sơn
260##|aH. |bÂm nhạc |c2006
300##|a148tr. |c27cm
653##|aÂm nhạc
653##|aViệt Nam
653##|aBài hát
852##|bKho mượn |jML.002979,ML.002980
852##|bKho Luân Chuyển |jLCL.000848,LCL.000849
852##|bKho đọc |jDL.002103
930##|aLCL.000848

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.000849 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DL.002103 Sẵn có Kho đọc
ML.002979 Sẵn có Kho mượn
ML.002980 Sẵn có Kho mượn
LCL.000848 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau