Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
65000
Mô tả vật lý :
160tr ; 27cm
Gáy sách :
746.44 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00665cam a2200217 a 4500
00116193
00520161123000520.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c65000 |d3b
041##|avie
082##|a746.44 |bM458TR
100##|aBích Loan |eBiên soạn
245##|a100 mẫu thêu |bHướng dẫn kỹ thuật thêu tay |cBích Loan biên soạn
260##|aH. |bMỹ thuật |c2008
300##|a160tr. |c27cm
653##|aKỹ thuật
653##|aThêu tay
653##|aSách hướng dẫn
700##|aBích Loan |ebiên soạn
852##|bKho mượn |jML.002975,ML.002976
852##|bKho đọc |jDL.002101

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.002975 Sẵn có Kho mượn
ML.002976 Sẵn có Kho mượn
DL.002101 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau