Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
22000
Mô tả vật lý :
296tr ; 21cm
Gáy sách :
912 / B105Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01050cam a2200277 a 4500
00118286
00520161123004859.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c22000 |d3b
041##|avie
084##|a912 |bB105Đ
100##|aLâm Quang Dốc
245#0|aBản đồ giáo khoa |cLâm Quang Dốc
250##|aTái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung
260##|aH. |bĐại học Sư phạm |c2004
300##|a296tr. |c21cm
520##|aNhững vấn đề chung, khái quát về bản đồ giáo khoa, thiết kế và biên tập bản đồ giáo khoa; Đặc điểm, đối tượng mô hình bản đồ, phương pháp sử dụng mô hình bản đồ
653##|aBản đồ
653##|aThiết kế
653##|aGiáo trình
700##|aLâm Quang Dốc |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.016910
852##|bKho đọc |jDV.016910
852##|bKho mượn |jMV.036473
920##|abVV2005
920##|ab36.473 - 474

Tóm tắt

13% progress

Những vấn đề chung, khái quát về bản đồ giáo khoa, thiết kế và biên tập bản đồ giáo khoa; Đặc điểm, đối tượng mô hình bản đồ, phương pháp sử dụng mô hình bản đồ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.036474 Sẵn có Kho mượn
MV.036473 Sẵn có Kho mượn
DV.016910 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau