Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
20000
Mô tả vật lý :
140tr ; 18cm
Gáy sách :
783.1 / H103V
Lượt lưu thông :
0
LDR00502cam a2200169 a 4500
00118307
00520161123004922.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c20000 |d2b
041##|avie
084##|a783.1 |bH103V
110##|aHội văn học nghệ thuật DakLak
245##|a20 năm hát về DakLak
260##|aDakLak |bHội văn học nghệ thuật DakLak xb. |c1995
300##|a140tr. |c18cm
852##|bKho đọc |jDV.010760
852##|bKho mượn |jMV.027503

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.027503 Sẵn có Kho mượn
DV.010760 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau