Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
21000
Mô tả vật lý :
198tr. ; 19cm
Gáy sách :
343.597 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00915cam a2200229 a 4500
00118768
00520170831143344.0
008170831b |||||||| ||||||||||||||
020##|c21000 |d2b
0410#|avie
0820#|a343.597 |bM458TR
1000#|aTrần Sơn
24500|a102 câu hỏi - đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ : |bTheo tinh thần của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ / |cTrần Sơn, Hoàng Xuân Quý
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2007
300##|a198tr. ; |c19cm
653##|aGiao thông đường bộ
653##|aVi phạm hành chính
653##|aXử lý vi phạm
655#7|aSách hỏi đáp
7000#|aHoàng Xuân Quý , |eTác giả
852##|bTV.KM |jMV.042170 |tMV.042170
852##|bTV.KD |jDV.020572 |tDV.020572

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.042170 Sẵn có Kho mượn
DV.020572 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau