Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
85000
Mô tả vật lý :
407tr ; 24cm
Gáy sách :
959.704 / QU121CH
Lượt lưu thông :
5
LDR01090cam a2200265 a 4500
00120246
00520181023103305.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|c85000 |d3b
0411#|avie
0821#|a959.704 |bQU121CH
1001#|aĐặng Vương Hưng
24500|a&"Quận chúa&" biệt động : |bTiểu thuyết tư liệu / |cĐặng Vương Hưng
260##|aH : |bCông an Nhân dân , |c2008
300##|a407tr ; |c24cm
5201#|aGiới thiệu tóm tắt những sự kiện chính trong cuộc đời đầy thăng trầm, sóng gió và những đóng góp của bà Đặng Hoàng Ánh (Quận chúa biệt động) cho cách mạng dân tộc
6531#|aHoạt động cách mạng
6531#|aTiểu sử
6531#|aQuận chúa Đặng Hồng Ánh
6531#|aViệt Nam
6531#|aTiểu thuyết
6531#|aVăn học hiện đại
852##|bTV.KM |jML.003113 |tML.003113
852##|bTV.KM |jML.003114 |tML.003114
852##|bTV.KD |jDL.002204 |tDL.002204

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tóm tắt những sự kiện chính trong cuộc đời đầy thăng trầm, sóng gió và những đóng góp của bà Đặng Hoàng Ánh (Quận chúa biệt động) cho cách mạng dân tộc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.003113 Sẵn có Kho mượn
ML.003114 Sẵn có Kho mượn
DL.002204 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau