Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
251tr ; 19cm
Gáy sách :
4(N523)-03 / M558C
Lượt lưu thông :
1
LDR01098cam a2200301 a 4500
00122554
00520161207072027.0
008161207b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c25000 |d8b
0411#|avie
0842#|a4(N523)-03 |bM558C
1001#|aTrương Hiệp |ebiên soạn
2452#|a10 câu tiếng Anh quan trọng / |cTrương Hiệp biên soạn
2601#|aH. |bTừ điển Bách khoa |c2006
3002#|a251tr. |c19cm
5201#|aGiới thiệu 10 câu tiếng Anh quan trọng cho người mới bắt đầu học tiếng Anh
6531#|aTiếng Anh
6531#|aGiao tiếp
6531#|aGiáo trình
7001#|aTrương Hiệp biên soạn |eTác giả
852##|bTV.LC |jLCV.021752 |tLCV.021752
852##|bTV.LC |jLCV.021753 |tLCV.021753
852##|bTV.KD |jDV.018649 |tDV.018649
852##|bTV.LC |jLCV.021747 |tLCV.021747
852##|bTV.LC |jLCV.021748 |tLCV.021748
852##|bTV.LC |jLCV.021749 |tLCV.021749
852##|bTV.LC |jLCV.021750 |tLCV.021750
852##|bTV.LC |jLCV.021751 |tLCV.021751

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 câu tiếng Anh quan trọng cho người mới bắt đầu học tiếng Anh ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.021752 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.021753 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.018649 Sẵn có Kho đọc
LCV.021748 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.021749 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.021750 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.021751 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.021747Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 7 Tổng số: 8
thuw viejn caf mau