Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 6
Xuất bản :
Giá tiền:
18100
Mô tả vật lý :
267tr. ; 21cm
Gáy sách :
355.007 / GI108TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01251cam a2200277 a 4500
00124393
00520180830151643.0
008180830b |||||||| ||||||||||||||
020##|c18100 |d4b
0410#|avie
0820#|a355.007 |bGI108TR
1000#|aNguyễn Hà Minh Đức
24500|aGiáo trình giáo dục quốc phòng . |nTập 2 / |cNguyễn Hà Minh Đức, Đỗ Văn Hiện, Nguyễn Mạnh Khuê...
250##|aIn lần thứ 6
260##|aH. : |bGiáo dục , |c2008
300##|a267tr. ; |c21cm
4900#|aBộ giáo dục và đào tạo
5203#|aGiới thiệu một số loại súng bộ binh, kĩ thuật sử dụng súng tiểu liên AK, sử dụng thuốc nổ, bản đồ địa hình quân sự; Các phương pháp y tế trong chiến tranh, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn...
655#7|aGiáo dục quốc phòng
655#7|aGiáo trình
7000#|aĐỗ Văn Hiện , |eTác giả
7000#|aNguyễn Mạnh Khuê , |eTác giả
852##|bTV.KD |jDV.020507 |tDV.020507
852##|bTV.KM |jMV.041953 |tMV.041953
852##|bTV.KM |jMV.041954 |tMV.041954
852##|bTV.KD |jDV.030284 |tDV.030284

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, kĩ thuật sử dụng súng tiểu liên AK, sử dụng thuốc nổ, bản đồ địa hình quân sự; Các phương pháp y tế trong chiến tranh, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.020507 Sẵn có Kho đọc
MV.041953 Sẵn có Kho mượn
MV.041954 Sẵn có Kho mượn
DV.030284 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau