Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
342tr. : 26tr. ảnh ; 21cm
Gáy sách :
895.922 803 / M458C
Lượt lưu thông :
2
LDR01170cam a2200289 a 4500
00124426
00520170831094903.0
008170831b |||||||| ||||||||||||||
020##|d3b
0410#|avie
0820#|a895.922 803 |bM458C |214
24500|a1 - C Con đường huyền thoại . |nTập 2 / |cMinh Tâm, Đoàn Ngọc Ánh, Nguyễn Bá..
260##|aCà Mau : |bNxb. Phương Đông , |c2005
300##|a342tr. ; |b26tr. ảnh |c21cm :
520##|aTập hợp những bài tự thuật, bài nói, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn bằng thể loại văn xuôi ca ngợi thanh niên xung phong trên tuyến đường 1-C
650#0|aThanh niên xung phong |2Bộ TK TVQG
650#0|aVăn học hiện đại |2Bộ TK TVQG
651#0|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aKí sự
7000#|aNguyễn Bá
7000#|aĐoàn Ngọc Ánh
7000#|aMinh Tâm
7000#|aLê Văn Bình
7000#|aCao Long Phiêu
852##|bTV.DC |jDC.000947 |tDC.000947
852##|bTV.DC |jDC.000948 |tDC.000948
852##|bTV.DC |jDC.001011 |tDC.001011

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp những bài tự thuật, bài nói, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn bằng thể loại văn xuôi ca ngợi thanh niên xung phong trên tuyến đường 1-C ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DC.000947 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000948 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.001011 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau