Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
67000
Mô tả vật lý :
651tr ; 20cm
Gáy sách :
91(T) / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01130cam a2200277 a 4500
00124468
00520161123025823.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c67000 |d1b
041##|avie
084##|a91(T) |bM458TR
100##|aMai Lý Quảng |eChủ biên
245##|a192 nước trên thế giới |cMai Lý Quảng; Đỗ Đức Thịnh, Nguyễn Đức Dương, Chu Hồng Thắng,Nguyễn Văn Thắng dịch
260##|aH. |bThế giới |c2000
300##|a651tr. |c20cm
5203#|aGiới thiệu những đặc điểm địa lí, lịch sử, văn hoá, kinh tế và thể chế chính trị của các quốc gia có chủ quyền
653##|aKinh tế
653##|aThể chế chính trị
653##|aVăn hoá
653##|aLịch sử
700##|aĐỗ Đức Thịnh |eBiên soạn
700##|aNguyễn Đức Dương |eBiên soạn
700##|aChu Hồng Thắng |eBiên soạn
700##|aMai Lý Quảng |eChủ biên
700##|aNguyễn Văn Thăng |eBiên soạn
852##|bKho đọc |jDV.012519

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những đặc điểm địa lí, lịch sử, văn hoá, kinh tế và thể chế chính trị của các quốc gia có chủ quyền ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.012519 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau