Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
9
Mô tả vật lý :
320tr ; 19cm
Gáy sách :
3K4 / C.M101PH
Lượt lưu thông :
0
LDR00916cam a2200229 a 4500
00124665
00520161123030208.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9 |d1b
041##|avie
082##|a3K4 |bC.M101PH
100##|aHà Minh Đức
245##|aC.Mác - Ph. Ăng-ghen - V.I. Lê-nin và một số vấn đề lý luận văn nghệ |cHà Minh Đức
260##|aH. |bSự thật |c1982
300##|a320tr. |c19cm
5203#|aMác-Ăngghen và một số vấn đề lý luận văn nghệ: quan hệ giữa văn nghệ và đời sống xã hội tính giai cấp, tính Đảng, tính dân tộc và sự sáng tạo nghệ thuật...
653##|aNghiên cứu văn nghệ
653##|aLê-nin V.I.
653##|aLý luận văn nghệ
653##|aMác C.
653##|aĂng-ghen Ph.
852##|bKho đọc |jDV.002963

Tóm tắt

13% progress

Mác-Ăngghen và một số vấn đề lý luận văn nghệ: quan hệ giữa văn nghệ và đời sống xã hội tính giai cấp, tính Đảng, tính dân tộc và sự sáng tạo nghệ thuật... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.002963 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau