Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
76
Mô tả vật lý :
537tr. ; 19cm
Gáy sách :
843 / B100NG
Lượt lưu thông :
0
LDR00888cam a2200265 a 4500
0012470
00520200713150917.0
008200713b |||||||| ||||||||||||||
020##|c76 |d3b
0410#|avie
0820#|a843 |bB100NG
1000#|aĐuyma, A.
24500|a3=ba người lính ngự lâm : |bTiểu thuyết . . . |nT. 1 / |cA. Đuyma; Anh Vũ, Trần Việt dịch .
260##|aH. : |bVăn học , |c1985
300##|a537tr. ; |c19cm
4900#|aVăn học cổ điển nước ngoài. Văn học Pháp
541##|aTỦ SÁCH THANH PHONG
653##|aVăn học cận đại
653##|aTiểu thuyết
653##|aPháp
7000#|aAnh Vũ , |edịch
7000#|aTrần Việt , |edịch
852##|bTV.SBT |jSBT.001597 |tSBT.001597
852##|bTV.KD |jDV.001736 |tDV.001736
852##|bTV.KD |jDV.008385 |tDV.008385

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.001597 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DV.001736 Sẵn có Kho đọc
DV.008385 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau