Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
1300
Mô tả vật lý :
368tr. ; 19cm
Gáy sách :
891.73 / B100TN(522).3 / B100T
Lượt lưu thông :
0
LDR00718cam a2200205 a 4500
0012479
00520180712141251.0
008180712b |||||||| ||||||||||||||
020##|c1300 |d1b
0410#|avie
0820#|a891.73 |bB100T
084##|aN(522).3 |bB100T
1000#|aCrronin,A.J.
24500|a3 tình yêu : : |bTiểu thuyết . |nTập 2 / |cA.J.Crronin; Mai Thái Lộc, Phan Minh Hồng, Nguyễn Văn Sách dịch .
260##|aKiên Giang : |bNxb Tổng hợp Kiên Giang , |c1988
300##|a368tr. ; |c19cm
7000#|aMai Thái Lộc , |edịch
7000#|aPhan Minh Hồng , |edịch
7000#|aNguyễn Văn Sách , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.001857 |tDV.001857

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001857 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau