Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
45000
Mô tả vật lý :
307tr ; 19cm
Gáy sách :
895.922 34 / V450CH
Lượt lưu thông :
0
LDR00624cam a2200205 a 4500
00125841
00520181023103448.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|c45000 |d1b
0411#|avie
0821#|a895.922 34 |bV450CH
1001#|aPhan Cung Việt
24500|a&"Vô chiêu vô thức&" và viết ngắn tự chọn / |cPhan Cung Việt
260##|aH : |bThanh niên , |c2008
300##|a307tr ; |c19cm
6531#|aVăn học hiện đại
6531#|aViệt Nam
6531#|aViết ngắn
7001#|aPhan Cung Việt , |eTác giả
852##|bTV.KD |jDV.014278 |tDV.014278

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.014278 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau