Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Phụ nữ, 2011
Giá tiền:
98000
Mô tả vật lý :
551tr ; 21cm
Gáy sách :
810 / M558M
Lượt lưu thông :
1
LDR00713cam a2200229 a 4500
00126930
00520161123034742.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c98000 |d2b
041##|avie
082##|a810 |bM558M
100##|aMcnaught, Judith
245##|a11 tuần yêu |bParadise2 |cJudith Mcnaught; Thanh Tuyền, Thy Phương dịch
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Phụ nữ |c2011
300##|a551tr. |c21cm
653##|aVăn học hiện đại
653##|aTiểu thuyết
653##|aMỹ
700##|aMcnaught, Judith |eTác giả
700##|aThy Phương |eDịch
700##|aThanh Tuyền |eDịch
852##|bKho mượn |jMV.047800,MV.047801

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.047800 Sẵn có Kho mượn
MV.047801 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau