Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
252tr ; 27cm
Từ khóa :
Gáy sách :
621.8 / A110L
Lượt lưu thông :
0
LDR01061cam a2200241 a 4500
00127247
00520161123035442.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d1b
041##|avie
082##|a621.8 |bA110L
100##|aTrần Văn Địch
245##|aAtlas đồ gá |bGiáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo |cTrần Văn Địch
250##|aIn lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung
260##|aH. |bKhoa học và Kỹ thuật |c2006
300##|a252tr. |c27cm
5203#|aGiới thiệu chi tiết một số loại đồ gá, tác dụng của đồ gá và một số loại đồ gá gia công trên máy tiện, máy khoan, máy phay, máy doa, máy mài... đồ gá kiểm tra và những yêu cầu kĩ thuật, an toàn của đồ gá
653##|aAtlat
653##|aGia công
653##|aĐồ gá
653##|aGiáo trình
700##|aTrần Văn Địch |eTác giả
852##|bKho đọc |jDL.002781

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu chi tiết một số loại đồ gá, tác dụng của đồ gá và một số loại đồ gá gia công trên máy tiện, máy khoan, máy phay, máy doa, máy mài... đồ gá kiểm tra và những yêu cầu kĩ thuật, an toàn của đồ gá ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.002781 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau