Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
36000
Mô tả vật lý :
215tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 1 / B100M
Lượt lưu thông :
3
LDR01302cam a2200301 a 4500
00127579
00520171018152650.0
008171018b |||||||| ||||||||||||||
020##|c36000 |d5b
0410#|avie
0820#|a895.922 1 |bB100M
24500|a36 bài thơ Thăng Long - Hà Nội và lời bình / |cNghiêm Huyền Vũ, Phạm Đức tuyển và bình
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a215tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách Tinh hoa Thăng Long - Hà Nội
5203#|aGiới thiệu 36 bài thơ của nhiều tác giả qua nhiều giai đoạn từ phong kiến đến hiện đại về Hà Nội với đề tài phong phú, kèm theo một số lời bình về nhân vật, nghệ thuật và nội dung của bài thơ
651#0|aHà Nội
653##|aVăn học
653##|aPhê bình văn học
655#7|aThơ
7000#|aNghiêm Huyền Vũ , |etuyển và bình
7000#|aPhạm Đức , |etuyển và bình
852##|bTV.KD |jDV.024239 |tDV.024239
852##|bTV.KM |jMV.047884 |tMV.047884
852##|bTV.KM |jMV.047885 |tMV.047885
852##|bTV.LC |jLCV.028456 |tLCV.028456
852##|bTV.LC |jLCV.028455 |tLCV.028455
930##|aLCV.028455

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 36 bài thơ của nhiều tác giả qua nhiều giai đoạn từ phong kiến đến hiện đại về Hà Nội với đề tài phong phú, kèm theo một số lời bình về nhân vật, nghệ thuật và nội dung của bài thơ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024239 Sẵn có Kho đọc
MV.047884 Sẵn có Kho mượn
MV.047885 Sẵn có Kho mượn
LCV.028455Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.028456Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 3 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau