Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
27500
Mô tả vật lý :
166tr. ; 21cm
Gáy sách :
303.409 597 / B100M
Lượt lưu thông :
0
LDR01228cam a2200265 a 4500
00128483
00520180504152910.0
008180504b |||||||| ||||||||||||||
020##|c27500 |d1b
0410#|avie
08214|a303.409 597 |bB100M |214
24500|a36 bạn bè quốc tế với Hà Nội / |cQuốc Văn tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a166tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách Tinh hoa Thăng Long - Hà Nội. Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
504##|aThư mục: tr. 163
520##|aGồm 1 số bài viết ghi lại những kỉ niệm, cảm nhận, tình cảm của bạn bè quốc tế trước sự đổi mới, phát triển trong đời sống văn hoá - xã hội và con người... của mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến
650#7|aVăn hoá |2Bộ TK TVQG
650#7|aCon người |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐời sống xã hội |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
653##|aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aBài viết
7000#|aQuốc Văn , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.023246 |tDV.023246

Tóm tắt

13% progress

Gồm 1 số bài viết ghi lại những kỉ niệm, cảm nhận, tình cảm của bạn bè quốc tế trước sự đổi mới, phát triển trong đời sống văn hoá - xã hội và con người... của mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023246 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau