Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
22000
Mô tả vật lý :
127tr. : ảnh ; 21cm
Gáy sách :
394.109 597 / B100M
Lượt lưu thông :
0
LDR01208cam a2200289 a 4500
00128991
00520180509082020.0
008180509b |||||||| ||||||||||||||
020##|c22000 |d3b
0410#|avie
08214|a394.109 597 |bB100M |214
24510|a36 sản vật Thăng Long - Hà Nội / |cLam Khê, Khánh Minh sưu tầm, biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a127tr. : |bảnh ; |c21cm
4900#|aThăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
520##|aGiới thiệu về những sản vật, những nét văn hoá ẩm thực tinh tế, đa dạng của đất Thăng Long - Hà Nội
650#7|aNghệ thuật ẩm thực . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐặc sản . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn hoá ẩm thực . |2Bộ TK TVQG
650#7|aẨm thực . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
653##|aSản vật
7000#|aKhánh Minh , |esưu tầm, biên soạn
7000#|aLam Khuê , |esưu tầm, biên soạn
852##|bTV.KD |jDV.023261 |tDV.023261
852##|bTV.KM |jMV.047950 |tMV.047950
852##|bTV.KM |jMV.047951 |tMV.047951

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu về những sản vật, những nét văn hoá ẩm thực tinh tế, đa dạng của đất Thăng Long - Hà Nội ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023261 Sẵn có Kho đọc
MV.047950 Sẵn có Kho mượn
MV.047951 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau