Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
27000
Mô tả vật lý :
71tr ; 21cm
Gáy sách :
895.922 14 / B100S
Lượt lưu thông :
1
LDR00758cam a2200229 a 4500
00129186
00520161123043657.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c27000 |d5b
041##|avie
082##|a895.922 14 |bB100S
245##|a36 bài thơ em yêu anh |cNam Hồng, Mai Hương sưu tầm và tuyển chọn
260##|aH. |bVăn học |c2010
300##|a71tr. |c21cm
653##|aVăn học hiện đại
653##|aThơ
653##|aViệt Nam
700##|aNam Hồng |esưu tầm và tuyển chọn
700##|aMai Hương |esưu tầm và tuyển chọn
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.027509,LCV.027510,LCV.027511
852##|bKho mượn |jMV.046226,MV.046225
930##|aLCV.027509

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.046226 Sẵn có Kho mượn
MV.046225 Sẵn có Kho mượn
LCV.027510 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027511 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027509Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau