Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
176tr : ảnh ; 25cm
Gáy sách :
779.095 97 / M458NGH
Lượt lưu thông :
0
LDR00938cam a2200241 a 4500
00129475
00520161123044349.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
041##|avie
08214|214 |a779.095 97 |bM458NGH
1001#|aNguyễn Nhưng
245##|a1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội |bẢnh nghệ thuật |cNguyễn Nhưng
260##|aH. |bChính trị Quốc gia |c2005
300##|a176tr. |bảnh |c25cm
520##|aGiới thiệu những bức ảnh của tác giả Nguyễn Nhưng về thủ đô Hà Nội như tượng đài, công viên, di tích văn hoá - lịch sử, lễ hội, sinh hoạt...
650#7|2Bộ TK TVQG |aLịch sử
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
653##|aHà Nội
653##|aThăng Long
655#7|2Bộ TK TVQG |aAnbom
655#7|2Bộ TK TVQG |aẢnh
852##|bKho đọc |jDL.002906

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những bức ảnh của tác giả Nguyễn Nhưng về thủ đô Hà Nội như tượng đài, công viên, di tích văn hoá - lịch sử, lễ hội, sinh hoạt... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.002906 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau