Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
196tr ; 24cm
Gáy sách :
530.076 / N114TR
Lượt lưu thông :
2
LDR01117cam a2200229 a 4500
00129734
00520161123044930.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a530.076 |bN114TR
100##|aHồ Thị Kim Ngân
24500|a500 câu trắc nghiệm vật lí 11 |bBiên soạn theo chương trình nâng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo |cHồ Thị Kim Ngân
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh |c2008
300##|a196tr. |c24cm
5203#|aGồm các kiến thức để rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý, ba phần như sau: Điện học- điện tử học, quang hình học, và những gợi ý, hướng dẫn giải và phương án đúng của mỗi câu
650#7|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aTrắc nghiệm
650#7|2Bộ TK TVQG |aLớp 11
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7001#|aHồ Thị Kim Ngân |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.004344

Tóm tắt

13% progress

Gồm các kiến thức để rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý, ba phần như sau: Điện học- điện tử học, quang hình học, và những gợi ý, hướng dẫn giải và phương án đúng của mỗi câu ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.004344 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau