Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
63000
Mô tả vật lý :
408tr : hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
361 / B103GI
Lượt lưu thông :
0
LDR01571cam a2200325 a 4500
00129753
00520161123044958.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c63000 |d1b
041##|avie
08214|214 |a361 |bB103GI
100##|a1#
245##|aBài giảng công tác xã hội |bLý thuyết và thực hành công tác xã hội trực tiếp |cB.s.: Phạm Huy Dũng (ch.b.), Trần Hải Bình, Hoàng Thị Thu Dung..
260##|aH. |bĐại học Sư phạm |c2007
300##|a408tr. |bhình vẽ |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Đại học Dân lập Thăng Long
504##|aThư mục: tr. 398-408
520##|aTrình bày nội dung cơ bản có hệ thống về lý thuyết và thực hành công tác xã hội: Kĩ năng nhập cuộc với khách hàng, kiến thức và kĩ năng đánh giá, lập kế hoạch, kĩ thuật can thiệp, thực hiện chức năng của gia đình, chức năng trong nhóm...
650#7|2Bộ TK TVQG |aXã hội học
650#7|2Bộ TK TVQG |aLí thuyết
650#7|2Bộ TK TVQG |aQuản lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aThực hành
655#7|2Bộ TK TVQG |aBài giảng
655#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo trình
7001#|aPhạm Huy Dũng |ech.b.
7001#|aHoàng Thị Thu Dung |eb.s.
7001#|aTrần Hải Bình |eb.s.
7001#|aCao Thị Tô Hoài |eb.s.
7001#|aTrần Thị Thanh Hương |eb.s.
852##|bKho đọc |jDL.003106

Tóm tắt

13% progress

Trình bày nội dung cơ bản có hệ thống về lý thuyết và thực hành công tác xã hội: Kĩ năng nhập cuộc với khách hàng, kiến thức và kĩ năng đánh giá, lập kế hoạch, kĩ thuật can thiệp, thực hiện chức năng của gia đình, chức năng trong nhóm... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003106 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau