Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
23000
Mô tả vật lý :
139tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.095 97 / B100M
Lượt lưu thông :
0
LDR01442cam a2200253 a 4500
00129845
00520190315085224.0
008190315b |||||||| ||||||||||||||
020##|c23000 |d3b
0410#|avie
08214|a398.095 97 |bB100M
24510|a36 thần tích, huyền tích Thăng Long - Hà Nội / |cLam Khê, Khánh Minh sưu tầm, biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a139tr. ; |c21cm
4900#|aThăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
520##|aGiới thiệu những thần tích, huyền tích trên đất Thăng Long - Hà Nội khá quen thuộc với nhân dân, được lưu truyền và thờ phụng như: thần Kim Quy, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh, thánh Tản Viên, các vị thần trong &"Thăng Long tứ trấn&", rồng vàng Thăng Long, trâu vàng Hồ Tây, rùa vàng Hồ Gươm... cũng như thần tích các vị thành hoàng làng, các vị tổ nghề... ở Thăng Long - Hà Nội
650#7|aVăn hoá dân gian . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aThần tích . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
7000#|aKhánh Minh , |eSưu tầm, biên soạn
7000#|aLam Khê , |eSưu tầm, biên soạn
852##|bTV.KD |jDV.024384 |tDV.024384
852##|bTV.KM |jMV.048179 |tMV.048179
852##|bTV.LC |jLCV.028802 |tLCV.028802

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những thần tích, huyền tích trên đất Thăng Long - Hà Nội khá quen thuộc với nhân dân, được lưu truyền và thờ phụng như: thần Kim Quy, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh, thánh Tản Viên, các vị thần trong "Thăng Long tứ trấn", rồng vàng Thăng Long, trâu vàng Hồ Tây, rùa vàng Hồ Gươm... cũng như thần tích các vị thành hoàng làng, các vị tổ nghề... ở Thăng Long - Hà Nội ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024384 Sẵn có Kho đọc
MV.048179 Sẵn có Kho mượn
LCV.028802 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau