Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
307tr ; 24cm
Gáy sách :
303.49 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01377cam a2200313 a 4500
00129876
00520161123045307.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
041##|avie
082##|a303.49 |bM458TR
100##|aFriedman, George
245##|a100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI |bSách tham khảo |cGeorge Friedman; Hồng Hạnh, Kiều Anh, Thu Quỳnh,... dịch
260##|aH. |bChính trị quốc gia |c2010
300##|a307tr. |c24cm
5203#|aCuốn sách phác họa một bức tranh hết sức sinh động về những gì còn đang ở phái trước, các vấn đề và sự kiện chính trị toàn cầu, các xu thế lớn mạnh hay suy tàn của những quốc gia của những quốc gia châu Á - Âu.
650#7|aDự báo tương lai
650#7|aQuá trình
650#7|aXã hội
700##|aKiều Anh |eDịch
700##|aLê Đức Hạnh |eHiệu đính
700##|aThu Quỳnh |eDịch
700##|aHồng Hạnh |eDịch
700##|aNgọc Linh |eDịch
852##|bKD
852##|bKM
852##|bKho Đọc |jKM.081651,KM.081652,KM.081653,KM.081654,VV.021294,VV.021295
852##|jKM.081651 |jKM.081652 |jKM.081653 |jKM.081654 |jVV.021294 |jVV.021295
852##|bThư viện |jDL.003197

Tóm tắt

13% progress

Cuốn sách phác họa một bức tranh hết sức sinh động về những gì còn đang ở phái trước, các vấn đề và sự kiện chính trị toàn cầu, các xu thế lớn mạnh hay suy tàn của những quốc gia của những quốc gia châu Á - Âu. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003197 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau