Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
22000
Mô tả vật lý :
127tr. : ảnh ; 21cm
Gáy sách :
394.109 597 / B100M
Lượt lưu thông :
0
LDR01108cam a2200265 a 4500
00129951
00520180601144528.0
008180601b |||||||| ||||||||||||||
020##|c22000 |d1b
0410#|avie
08214|a394.109 597 |bB100M
24510|a36 sản vật Thăng Long - Hà Nội / |cLam Khê, Khánh Minh sưu tầm, biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a127tr. : |bảnh ; |c21cm
4900#|aThăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
520##|aGiới thiệu về những sản vật, những nét văn hoá ẩm thực tinh tế, đa dạng của đất Thăng Long - Hà Nội
650#7|aNghệ thuật ẩm thực . |2Bộ TK TVQG
650#7|aẨm thực . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn hoá ẩm thực . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐặc sản . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
653##|aSản vật
7000#|aKhánh Minh , |eSưu tầm, biên soạn
7000#|aLam Khê , |eSưu tầm, biên soạn
852##|bTV.KD |jDV.024390 |tDV.024390

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu về những sản vật, những nét văn hoá ẩm thực tinh tế, đa dạng của đất Thăng Long - Hà Nội ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024390 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau