Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2009
Giá tiền:
31000
Mô tả vật lý :
167tr ; 24cm
Gáy sách :
807.6 / B100M
Lượt lưu thông :
0
LDR01069cam a2200313 a 4500
00129971
00520161123045540.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c31000 |d6b
04100|avie
08214|214 |a807.6 |bB100M
100##|a1-1|aNguyễn Bá Ngãi
24500|a30 bộ đề thi môn văn |bLuyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng và đại học |cNguyễn Bá Ngãi
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2009
300##|a167tr. |c24cm
4900#|aBạn đồng hành
500##|a1-1
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn học
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐề thi
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách luyện thi
700##|a1-1
700##|a1-1
700##|a1-1
852##|bKho đọc |jDL.003118
852##|bKho mượn |jML.004300,ML.004301
852##|bKho Luân Chuyển |jLCL.001143,LCL.001144,LCL.001145
930##|aLCL.001143

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003118 Sẵn có Kho đọc
ML.004300 Sẵn có Kho mượn
ML.004301 Sẵn có Kho mượn
LCL.001143 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.001144 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.001145 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau