Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
145000
Mô tả vật lý :
349tr ; 27cm
Gáy sách :
070.09597 / B102KH
Lượt lưu thông :
0
LDR01962cam a2200361 a 4500
00130079
00520161123045834.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c145000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a070.09597 |bB102KH
24500|aBách khoa thư Hà Nội |bKỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 1010 - 2010 |cHồng Lĩnh, Giang Quân chủ biên, Dương Linh, Hoàng Phong... |nTập 13 |pThông tin - Xuất bản
260##|aH. |bVăn hoá Thông tin ; Viện Nghiên cứu và Phổ biến Kiến thức bách khoa |c2009
300##|a349tr. |c27cm
500##|aĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
504##|aThư mục: tr. 345-347
520##|aGiới thiệu các phương thức thông tin từ xưa đến nay, các cơ quan thông tấn báo chí (báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử) của ngành xuất bản, in, phát hành, thư viện. Ngoài ra có danh mục báo chíi xuất bản ở Hà Nội từ 1884 đến 2007
650#7|2Bộ TK TVQG |aThư viện
650#7|2Bộ TK TVQG |aXuất bản
650#7|2Bộ TK TVQG |aThông tin
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhát hành sách
650#7|2Bộ TK TVQG |aBáo chí
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
653##|aBách khoa thư
653##|aHà Nội
655#7|2Bộ TK TVQG |aBách khoa thư
7000#|aHồng Lĩnh |eChủ biên
7001#|aGiang Quân |eBiên soạn
7001#|aDương Linh |eBiên soạn
7001#|aHoàng Phong |eBiên soạn
7001#|aNguyễn Gia Qúy |eBiên soạn
773##|dH. |d2008 |dVăn hoá Thông tin ; Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức bách khoa |nĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội |tBách khoa thư Hà Nội |w402839
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001777

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu các phương thức thông tin từ xưa đến nay, các cơ quan thông tấn báo chí (báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử) của ngành xuất bản, in, phát hành, thư viện. Ngoài ra có danh mục báo chíi xuất bản ở Hà Nội từ 1884 đến 2007 ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.001777 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau