Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
In lần thứ hai
Xuất bản :
Giá tiền:
19000
Mô tả vật lý :
162tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.43 / T104M
Lượt lưu thông :
0
LDR01343cam a2200277 a 4500
00130282
00520180905084226.0
008180905b |||||||| ||||||||||||||
020##|c19000 |d3b
0410#|avie
08214|a335.43 |bT104M
1000#|aLê Văn Đoán
24500|a81 câu hỏi - đáp về môn học những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : |bDành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành lí luận chính trị các loại hình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội / |cLê Văn Đoán, Nguyễn Thái Sơn chủ biên, Trần Đăng Sinh...biên soạn
250##|aIn lần thứ hai
260##|aH. : |bĐại học Sư phạm , |c2010
300##|a162tr. ; |c21cm
520##|aGiới thiệu 81 câu hỏi - đáp về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học
655#7|aCâu hỏi
655#7|aNguyên lí
655#7|aChủ nghĩa Mác-Lênin
655#7|aGiáo trình
7001#|aNguyễn Thái Sơn
7001#|aTrần Đăng Sinh , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.024352 |tDV.024352
852##|bTV.KM |jMV.048138 |tMV.048138
852##|bTV.LC |jLCV.028756 |tLCV.028756

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 81 câu hỏi - đáp về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024352 Sẵn có Kho đọc
MV.048138 Sẵn có Kho mượn
LCV.028756 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau