Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
206tr ; 24cm
Gáy sách :
513 / C460S
Lượt lưu thông :
0
LDR01090cam a2200277 a 4500
00130452
00520161123050736.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a513 |bC460S
1001#|aNguyễn Tiến Tài
245##|aCơ sở số học |cNguyễn Tiến Tài
260##|aH. |bĐại học Sư phạm |c2007
300##|a206tr. |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo Giáo viên THCS
504##|aThư mục: tr. 206
520##|aNhững kiến thức cơ bản về số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ số thực, số phức, liên phân số và những bài tập và lời giải
650#7|2Bộ TK TVQG |aSố học
650#7|2Bộ TK TVQG |aSố nguyên
650#7|2Bộ TK TVQG |aSố thực
650#7|2Bộ TK TVQG |aSố hữu tỉ
650#7|2Bộ TK TVQG |aSố tự nhiên
650#7|2Bộ TK TVQG |aToán
700##|a1#
852##|bKho đọc |jDL.003070

Tóm tắt

13% progress

Những kiến thức cơ bản về số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ số thực, số phức, liên phân số và những bài tập và lời giải ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003070 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau