Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
1-1Tái bản lần thứ tư
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2010
Giá tiền:
272000
Mô tả vật lý :
1065tr : Ảnh ; 24cm
Gáy sách :
959.731 / M458NGH
Lượt lưu thông :
0
LDR01258cam a2200325 a 4500
00130489
00520161123050822.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c272000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a959.731 |bM458NGH
1001#|aNguyễn Vinh Phúc
24510|a1000 năm Thăng Long Hà Nội |cNguyễn Vinh Phúc
250##|a1-1|aTái bản lần thứ tư
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2010
300##|a1065tr. |bẢnh |c24cm
504##|aThư mục: tr. 1063-1064
520##|aNhững giải đáp, kiến thức về Hà Nội nghìn năm văn vật với các chuyên mục: lịch sử, kinh tế, hành chính cư dân, văn hoá, giáo dục, sự kiện...
650#7|2Bộ TK TVQG |aLịch sử
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
653##|aHà Nội
653##|aĐời sống xã hội và tập quán
653##|aViệt Nam
653##|aDi sản văn hóa
700##|a1-1|aNguyễn Vinh Tùng
700##|aĐồng Thị Ngọc Ánh
700##|aNguyễn Thị Quỳnh Chi
700##|a1-1|aTrần Văn Hà
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001704

Tóm tắt

13% progress

Những giải đáp, kiến thức về Hà Nội nghìn năm văn vật với các chuyên mục: lịch sử, kinh tế, hành chính cư dân, văn hoá, giáo dục, sự kiện... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.001704 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau