Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
27000
Mô tả vật lý :
223tr : Hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
537 / N114TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01118cam a2200289 a 4500
00130910
00520161123051734.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c27000 |d1b
041##|avie
08214|214 |a537 |bN114TR
100##|a1-1|aHà Văn Chính
24500|a522 câu hỏi trắc nghiệm dao động cơ học và điện xoay chiều |bLuyện thi trắc nghiệm vật lí THPT... |cHà Văn Chính
260##|aH. |bĐại học Sư phạm |c2007
300##|a223tr. |bHình vẽ |c24cm
500##|a1-1
504##|a1-1
5203#|aNội dung gồm: Trắc nghiệm lí thuyết, trắc nghiệm toán...
650#7|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aDao động cơ học
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐiện xoay chiều
650#7|2Bộ TK TVQG |aBài tập
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TK TVQG |aTrắc nghiệm
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7001#|aHà Văn Chính |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.004428

Tóm tắt

13% progress

Nội dung gồm: Trắc nghiệm lí thuyết, trắc nghiệm toán... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.004428 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau