Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
211tr. : Tranh vẽ ; 21cm
Gáy sách :
808.83 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00807cam a2200229 a 4500
00131245
00520180530134743.0
008180530b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d3b
0411#|avie
08214|a808.83 |bM458TR |214
24500|a108 chuyện kể hay nhất về các chàng hoàng tử / |cNgọc Khánh dịch
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2011
300##|a211tr. : |bTranh vẽ ; |c21cm
650#7|aVăn học thiếu nhi . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn học nước ngoài . |2Bộ TK TVQG
653##|aChuyện kể
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện kể
7000#|aNgọc Khánh , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.024809 |tDV.024809
852##|bTV.KM |jMV.048602 |tMV.048602
852##|bTV.LC |jLCV.029180 |tLCV.029180

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024809 Sẵn có Kho đọc
MV.048602 Sẵn có Kho mượn
LCV.029180 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau