Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Giá tiền:
38000
Mô tả vật lý :
240tr ; 24cm
Từ khóa :
Gáy sách :
807 / M458TR
Lượt lưu thông :
6
LDR00887cam a2200241 a 4500
00131314
00520161123052657.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c38000 |d1b
041##|avie
082##|a807 |bM458TR
100##|aTrần Lê Hân
245##|a100 bài văn hay 10 |bBồi dưỡng học sinh giỏi văn |cTrần Lê Hân, Lê Mỹ Trang biên soạn &&& tuyển chọn
260##|aH |bNxb Đại học Quốc gia Hà Nội |c2010
300##|a240tr. |c24cm
5203#|aGồm 100 bài văn hay giúp các bạn tham khảo để học giỏi văn 10.
653##|aBài văn
653##|aVăn mẫu
653##|aVăn học
653##|aLớp 10
700##|aTrần Lê Hân |eBiên soạn &&& tuyển chọn
700##|aLê Mỹ Trang |eBiên soạn &&& tuyển chọn
852##|bKho mượn |jML.004656

Tóm tắt

13% progress

Gồm 100 bài văn hay giúp các bạn tham khảo để học giỏi văn 10. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.004656 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau