Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
214tr. : hình vẽ ; 21cm
Gáy sách :
398.24 / M458TR
Lượt lưu thông :
3
LDR00722cam a2200229 a 4500
00131809
00520180910154538.0
008180910b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d3b
0410#|avie
08214|a398.24 |bM458TR
1000#|aThanh Huyền
24510|a109 câu chuyện bồi đắp tâm hồn cho trẻ / |cThanh Huyền
260##|aH. : |bVăn hóa thông tin , |c2011
300##|a214tr. : |bhình vẽ ; |c21cm
650#0|aVăn học dân gian
650#0|aSách thiếu nhi
650#0|aTruyện dân gian
655#7|aTruyện kể
852##|bTV.KM |jMV.049268 |tMV.049268
852##|bTV.KD |jDV.025448 |tDV.025448
852##|bTV.KM |jMV.049269 |tMV.049269

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.049268 Sẵn có Kho mượn
DV.025448 Sẵn có Kho đọc
MV.049269 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau