Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
39000
Mô tả vật lý :
197tr : hình vẽ, bảng ; 24cm
Gáy sách :
530.076 / B112T
Lượt lưu thông :
0
LDR00938cam a2200229 a 4500
00132268
00520161123054831.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c39000 |d1b
0410#|avie
08214|a530.076 |bB112T
24500|a750 bài tập trắc nghiệm vật lý |bÔn tập và rèn luyện kĩ năng làm bài : Dành cho học sinh lớp 12 chương trình chuẩn và nâng cao |cHoàng Công Nam Đắc Hùng, Phạm Sơn
260##|aH. |bĐại học Quốc gia Hà Nội |c2010
300##|a197tr. |bhình vẽ, bảng |c24cm
650#7|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#7|2Bộ TK TVQG |aLớp 12
650#7|2Bộ TK TVQG |aCâu hỏi trắc nghiệm
650#7|2Bộ TK TVQG |aBài tập
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7001#|aHoàng Công Nam Đắc Hùng
7001#|aPhạm Sơn
852##|bKho đọc |jDL.003604

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003604 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau