Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
1-1
Xuất bản :
Giá tiền:
60000
Mô tả vật lý :
266tr ; 24cm
Gáy sách :
658.8 / A104A
Lượt lưu thông :
0
LDR01338cam a2200301 a 4500
00132283
00520161123054853.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000 |d1b
0411#|avie |heng
08214|a658.8 |bA104A
1001#|aSpector, Robert
24510|aAmazon.com - phát triển thần tốc |bSự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử |cRobert Spector ; Đinh Khải Văn Bản tiếng việt
250##|a1-1
260##|aH. |bVăn hoá Thông tin |c2009
300##|a266tr. |c24cm
500##|a1-1
504##|a1-1
520##|aGiới thiệu kinh nghiệm, phong cách kinh doanh nhạy bén, chính xác, không cần thu lợi nhuận trước mà cần phải giành lấy thị phần thực thể càng nhiều càng tốt của các nhà doanh nghiệp trên Internet
534##|a1-1
650#7|2Bộ TK TVQG |aCông nghệ thông tin
650#7|2Bộ TK TVQG |aInternet
650#7|2Bộ TK TVQG |aDoanh nghiệp
650#7|2Bộ TK TVQG |aKinh doanh
650#7|2Bộ TK TVQG |aKinh tế mạng
650#7|2Bộ TK TVQG |aThương mại điện tử
7001#|aĐinh Văn Khải |eDịch
852##|bKho mượn |jML.005377

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu kinh nghiệm, phong cách kinh doanh nhạy bén, chính xác, không cần thu lợi nhuận trước mà cần phải giành lấy thị phần thực thể càng nhiều càng tốt của các nhà doanh nghiệp trên Internet ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005377 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau