Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 2
Xuất bản :
Giá tiền:
6500
Mô tả vật lý :
59tr : bảng ; 24cm
Gáy sách :
355.007 1 / GI108D
Lượt lưu thông :
0
LDR01172cam a2200301 a 4500
00132294
00520161123054909.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c6500 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a355.007 1 |bGI108D
24500|aGiáo dục quốc phòng - an ninh 12 |bSách giáo viên |cĐặng Đức Thắng (tổng ch.b.), Đồng Xuân Quách (ch.b.), Nguyễn Quyết Chiến...
250##|aTái bản lần thứ 2
260##|aH. |bGiáo dục |c2010
300##|a59tr. |bbảng |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo dục
650#7|2Bộ TK TVQG |aAn ninh
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhương pháp giảng dạy
650#7|2Bộ TK TVQG |aLớp 12
650#7|2Bộ TK TVQG |aQuốc phòng
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách giáo viên
7001#|aĐặng Đức Thắng |eTổng chủ biên
7001#|aĐồng Xuân Quách |eChủ biên
7001#|aNguyễn Quyết Chiến
7001#|aNguyễn Đức Đăng
7001#|aCấn Văn Chúc
852##|bKho đọc |jDL.003629

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003629 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau