Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 4
Xuất bản :
Giá tiền:
39000
Mô tả vật lý :
375tr. ; 19cm
Gáy sách :
305.409 2 / M558NG
Lượt lưu thông :
6
LDR00926cam a2200241 a 4500
00132344
00520180801153246.0
008180801b |||||||| ||||||||||||||
020##|c39000 |d2b
0411#|avie
0821#|a305.409 2 |bM558NG
1001#|aBốc Tùng Lâm
24510|a10 người đàn bà làm chấn động thế giới / |cBốc Tùng Lâm ; Nguyễn Kim Dân dịch
250##|aTái bản lần thứ 4
260##|aH. : |bVăn hoá Thông tin , |c2010
300##|a375tr. ; |c19cm
5201#|aCuộc đời, sự nghiệp của 10 người phụ nữ nổi tiếng thế giới: Cleopatre, Võ Tắc Thiên, Isabella I, Elizabeth I..
655#7|aNhân vật lịch sử
655#7|aPhụ nữ
655#7|aThế giới
7001#|aNguyễn Kim Dân , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.025377 |tDV.025377
852##|bTV.KM |jMV.049162 |tMV.049162

Tóm tắt

13% progress

Cuộc đời, sự nghiệp của 10 người phụ nữ nổi tiếng thế giới: Cleopatre, Võ Tắc Thiên, Isabella I, Elizabeth I.. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025377 Sẵn có Kho đọc
MV.049162 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau