Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
1-1
Xuất bản :
Giá tiền:
30000
Mô tả vật lý :
188tr ; 24cm
Gáy sách :
540.76 / M558S
Lượt lưu thông :
0
LDR01127cam a2200301 a 4500
00132490
00520161123055335.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c30000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a540.76 |bM558S
100##|a1-1|aPhạm Ngọc Bằng
24500|a16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hoá học |cPhạm Ngọc Bằng chủ biên, Vũ Khắc Ngọc, Hoàng Thị Bắc..
250##|a1-1
260##|aH. |bĐại học Sư phạm |c2009
300##|a188tr. |c24cm
504##|a1-1
650#7|2Bộ TK TVQG |aHoá học
650#7|2Bộ TK TVQG |aPhổ thông trung học
650#7|2Bộ TK TVQG |aTrắc nghiệm
650#7|2Bộ TK TVQG |aBài tập
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7001#|aPhạm Ngọc Bằng |ech.b.
7001#|aHoàng Thị Bắc |eChủ biên
7001#|aTừ Sỹ Chương |eBiên soạn
7001#|aVũ Khắc Ngọc |eBiên soạn
7001#|aLê Thị Mỹ Trang |eBiên soạn
852##|bKho đọc |jDL.003580

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003580 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau